Školní mléko

Podpora spotřeby školního mléka byla v České republice zařazena mezi podpůrné programy pro zemědělství již na podzim roku 1999. Účelem podpory bylo snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků dětí. Naše škola se do projektu zapojila v roce 2003. Naším současným dodavatelem dotovaných mléčných výrobků je společnost BOVYS, s. r. o.
 
Ovoce do škol