PROJEKT: Šablony III MŠ A ZŠ VELICHOVKY

 
Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace je zapojena do projektu Evropské unie. Dotace jsou čerpány Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu probíhá od 1. září 2021, ukončena bude 31. srpna 2023.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠABLONY III MŠ A ZŠ VELICHOVKY

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021662

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na společné vzdělávání žáků v zájmových klubech, personální podporu ZŠ a MŠ, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků
v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání.
 

 

Projekt
ŠABLONY III VELICHOVKY
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021662
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na společné vzdělávání žáků v zájmových klubech, personální podporu ZŠ a MŠ, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků
v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání.