Šablony II ZŠ Velichovky

Základní škola, Velichovky, okres Náchod (od 1. 1. 2020 Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace) je zapojena do projektu Evropské unie. Dotace jsou čerpány Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu probíhala od 1. září 2019, ukončena byla 31. srpna 2021.

 
 

 

 

 

 

 

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012237

Projekt je zaměřen na společné vzdělávání žáků v zájmových klubech, aktivity rozvíjející ICT gramotnost žáků, spolupráci s rodiči žáků, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, personální podporu ZŠ a spolupráci s veřejností.