Program podpory digitalizace škol

Naše škola se ve školním roce 2014/2015 zapojila do Programu podpory digitalizace škol, který realizovala nezisková organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB ve spolupráci s Kontem BARIÉRY a dalšími partnery. Hlavním cílem programu je digitalizace škol, zvýšení využívání informačních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany neziskových organizací a soukromého sektoru. Pokračovali jsme i ve školním roce 2015/2016.
 
Více na www.edulabcr.cz