Recyklohraní

RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět! je dlouhodobý školní vzdělávací program finančně podporovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s., EKOLAMP, s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s., který si klade za cíl propagovat osvětu v oblasti nakládání s odpady především v předškolních a školních zařízeních České republiky (MŠ, ZŠ, SŠ) spojenou s realizací zpětného odběru použitých baterií a drobného vysloužilého elektrozařízení.

Naše škola se účastní tohoto programu od 1. 9. 2010.

2040-Co-je-Recyklohrani.pdf (66,6 kB)