Doučování žáků škol

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
Projekt pokračuje v rámci Národního plánu obnovy - další období 1.1. 2023 - 31. 08. 2023

Popis projektu:

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.
Pandemie covid-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.
Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. 

Cíle projektu:

Zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021.
Jedná se o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu EU.
„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

viz Priloha4 - níže

      

Priloha4_MSMT-Plakat-A4-k-publicite-NPO.pdf (178254)