Základní škola, Velichovky, okres Náchod

Zastupitelstvo Obce Velichovky na řádném 8. veřejném zasedání dne 21. 10. 2019 schválilo sloučení ZŠ a MŠ Velichovky usnesením č.: 8/2019/9. Od 1. 1. 2020 je oficiální název organizace Základní škola a Mateřská škola, Velichovky, příspěvková organizace.
MŠ má svoje webové stránky: https://msvelichovky.cz/?m=1
 

Základní škola je organizace s příspěvkovou formou hospodaření. Statutárním orgánem právnické osoby je ředitelka školy. Škola je malotřídní, trojtřídní, je tvořena dvěma složkami: základní školou a školní družinou. Budova se nachází u místní komunikace, na pozemku školy je víceúčelové hřiště s umělým povrchem, fotbalové hřiště, doskočiště, travnatá plocha je osázena okrasnými stromy a keři, nechybí ani záhon růží. Ve školním roce 2010/2011 v únoru proběhla výměna všech oken a o hlavních prázdninách – v červenci a srpnu 2011 výměna střešní krytiny a oprava fasády. Budova školy je nyní se svou novou žlutou fasádou dominantou středu obce, což si vzhledem ke svým 100. narozeninám, které oslavila v roce 2012, určitě zaslouží.

ZŠ navštěvují žáci z těchto lokalit: Velichovky, Hustířany, Neznášov, Rožnov, Hříbojedy, Dubenec, Jaroměř.

Cílem vzdělávání v této škole jsou spokojení a aktivní žáci vybaveni patřičnými kompetencemi.

Ve školním roce 2019/2020 má škola 65 žáků, z toho 20 s individuálním vzděláváním (§ 41, školský zákon)

 

Třída

Třídní učitelka

Ročník     

Počet žáků

 Z toho chlapců

I.

Mgr. Hana Pekárková          

3. a 5. 


16 (10,6)                         

 11(7, 4)

II.

Mgr. Pavla Kohoutová

2. a 4.

 

16 (7,9)                                

9(4, 5)

III.

Mgr. Ivona Šubrtová

1.

13

6