Základní škola, Velichovky, okres Náchod

Základní škola, Velichovky, okres Náchod je organizace s příspěvkovou formou hospodaření. Statutárním orgánem právnické osoby je ředitelka školy. Škola je malotřídní, trojtřídní, je tvořena dvěma složkami: základní školou a školní družinou. Budova se nachází u místní komunikace, na pozemku školy je víceúčelové hřiště s umělým povrchem, fotbalové hřiště, doskočiště, travnatá plocha je osázena okrasnými stromy a keři, nechybí ani záhon růží. Ve školním roce 2010/2011 v únoru proběhla výměna všech oken a o hlavních prázdninách – v červenci a srpnu 2011 výměna střešní krytiny a oprava fasády. Budova školy je nyní se svou novou žlutou fasádou dominantou středu obce, což si vzhledem ke svým 100. narozeninám, které oslavila v roce 2012, určitě zaslouží.

ZŠ navštěvují žáci z těchto lokalit: Velichovky, Hustířany, Neznášov, Rožnov, Jaroměř

Cílem vzdělávání v této škole jsou spokojení a aktivní žáci vybaveni patřičnými kompetencemi.

Ve školním roce 2018/2019 má škola 62 žáků, z toho 17 s individuálním vzděláváním (§ 41, školský zákon)

 ( 2. ročník - 7 žáků, 3. ročník - 3 žáci, 4 ročník - 3 žáci, 5. ročník - 4 žáci)

Třída

Třídní učitelka

Ročník     

Počet žáků

 Z toho chlapců

I.

Mgr. Hana Pekárková          

5. 

13 

       

 5

II.

Mgr. Pavla Kohoutová

1. a 3.

 16(7,9)            

10(5,4)

III.

Mgr. Ivona Šubrtová

2. a 4.

16(10,6)

6(5,1)