Je snahou naší školy zájmové kroužky zachovat, popř. rozšířit a nabídnout tak žákům kvalitní trávení jejich volného času, vždy to však záleží na volném čase vedoucích kroužků. 

 

Nabídka

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2019/2020

 

Kroužky pracují od 1. října 2019 do konce května 2020.

Pravidla pro přihlašování do kroužků – po přihlášení je žák povinen navštěvovat kroužek alespoň jedno pololetí. Případné odhlášení na druhé pololetí musí provést zákonný zástupce písemně. Minimální počet žáků k otevření kroužku je 5.

 

Platba za kroužky

200 Kč/ 1 dítě/ 1 kroužek za 1 pololetí

 

Šachový kroužek – 350 Kč (obě pololetí) organizováno pod DDM Klíč Jaroměř – kroužek v ZŠ Velichovky, nutné vyplnit ještě přihlášku do DDM.

 

Platba za první pololetí se hradí do 31. 10. 2019, za druhé pololetí do konce února 2020.

                                                                    

 

 

Fitness

pondělí

14:00 – 14:45

14:50 – 15:35

 

Jana Tulaková

 

Šachový

středa

 

13:00 – 14:00

 

Bc. Andrea Matoušová

 

Taneční

středa

13:00 – 13:45

Mgr. Ivona Šubrtová

¯                                                            

X - Označte vybraný kroužek                         

 

 

ZÁJMOVÉ KLUBY 2019/2020

 

Zájmové kluby jsou zřízeny v rámci projektu Šablony II (projekt na podporu vzdělávání).

Zájmové kluby pracují od 16. září 2019.

Členové zájmového klubu neplatí žádné poplatky.

 

 

Anglická konverzace

(4. – 5. ročník)

pondělí

13:00 – 14:00

 

 

 

Mgr. Ivona Šubrtová

 

 

Čtenářský klub

úterý

15:35 – 17:05

 

Lucie Hladíková, DiS

¯                                                            

X - Označte vybraný zájmový klub