Je snahou naší školy zájmové kroužky zachovat, popř. rozšířit a nabídnout tak žákům kvalitní trávení jejich volného času, vždy to však záleží na volném čase vedoucích kroužků. 

 

Nabídka

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2020/2021

 

Kroužky pracují od 1. října 2020 do konce května 2021.

Pravidla pro přihlašování do kroužků – po přihlášení je žák povinen navštěvovat kroužek alespoň jedno pololetí. Případné odhlášení na druhé pololetí musí provést zákonný zástupce písemně. Minimální počet žáků k otevření kroužku je 5.

 

Platba za kroužky

200 Kč/ 1 dítě/ 1 kroužek za 1 pololetí

 

Šachový kroužek – 350 Kč (obě pololetí) organizováno pod DDM Klíč Jaroměř – kroužek v ZŠ Velichovky, nutné vyplnit ještě přihlášku do DDM.

 

Platba za první pololetí se hradí do 20. 10. 2020, za druhé pololetí do  20. 2. 2020 - v letošním roce proběhne platba elektronicky.

                                                                    

 

 

 

ZÁJMOVÉ KLUBY 2020/2021

 

Zájmové kluby jsou zřízeny v rámci projektu Šablony II (projekt na podporu vzdělávání).

Zájmové kluby pracují od 10. září 2020 do června 2021. 

Členové zájmového klubu neplatí žádné poplatky.

 

 

Anglická konverzace

(4. – 5. ročník)

pondělí

13:00 – 14:00

 

 

 

Mgr. Ivona Šubrtová

 

 

Čtenářský klub

úterý

15:35 – 17:05

 

Lucie Hladíková, DiS