Je snahou naší školy zájmové kroužky zachovat, popř. rozšířit a nabídnout tak žákům kvalitní trávení jejich volného času, vždy to však záleží na volném čase vedoucích kroužků. 

Nabídka

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2018/2019

                                                                    

Anglický jazyk

1. ročník

pondělí

13:00 – 13:45

Mgr. Ivona Šubrtová

Fitness

pondělí

14:10 – 15:00

 

Jana Tulaková

Čtenářský

úterý

15:35 – 16:20

Lucie Hladíková, DiS

Šachový

středa

 

13:00 – 14:00

 

Bc. Andrea Matoušová

Taneční

středa

14:00 – 14:45

Mgr. Ivona Šubrtová

Anglický jazyk

2. ročník

čtvrtek

13:00 – 13:45

Mgr. Ivona Šubrtová

Kroužky pracují od 1. října 2018 do konce května 2019.

Pravidla pro přihlašování do kroužků – po přihlášení je žák povinen navštěvovat kroužek alespoň jedno pololetí. Případné odhlášení na druhé pololetí musí provést zákonný zástupce písemně. Minimální počet žáků k otevření kroužku je 5.

 

Platba za kroužky

200 Kč/ 1 dítě/ 1 kroužek za 1 pololetí

Šachový kroužek –350 Kč (obě pololetí) organizováno pod DDM Klíč Jaroměř – kroužek v ZŠ Velichovky, finanční příspěvky na účast v soutěžích.

Platba za první pololetí se hradí do 31. 10. 2018, za druhé pololetí do konce února 2019.