Je snahou naší školy zájmové kroužky zachovat, popř. rozšířit a nabídnout tak žákům kvalitní trávení jejich volného času, vždy to však záleží na volném čase vedoucích kroužků. 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2021/2022

 

Kroužky pracují od 1. října 2021 do konce května 2022.

Pravidla pro přihlašování do kroužků – po přihlášení je žák povinen navštěvovat kroužek alespoň jedno pololetí. Případné odhlášení na druhé pololetí musí provést zákonný zástupce písemně. Minimální počet žáků k otevření kroužku je 5.

                                                                    

Míčové hry

pondělí

13:00 – 14:00

Lada Burešová

Výtvarné dílny

pondělí

13:00 – 14:00

 

Ivana Pazdírková

Šachový

středa

 

13:00 – 13:45

 

Bc. Andrea Matoušová

Taneční

středa

13:00 – 13:45

Jaroslava Peterová

Robotika pátek 12:45 - 13:30 Mgr. Hana Pekárková

  

Šachový kroužek – v případě většího počtu bude rozdělen na 2 skupiny (12:50 – 13:35, 13:40 – 14:25)

Šachový kroužek – 350 Kč (obě pololetí) organizováno pod DDM Klíč Jaroměř – kroužek v ZŠ Velichovky, el. přihlášení, el. platba na účet DDM

 

Platba za kroužky

200 Kč/ 1 dítě/ 1 kroužek za 1 pololetí

Platba kroužků za první pololetí bude přičtena k položkám za říjen – platba do 20. 11. 2021, za druhé pololetí bude přičtena k únoru – platba do 20. 3. 2022.

 

ZÁJMOVÉ KLUBY 2021/2022

Zájmové kluby jsou zřízeny v rámci projektu Šablony III (projekt na podporu vzdělávání).

Zájmové kluby budou pracovat od druhého pololetí – únor 2022.

                                                                    

Čtenářský klub

pátek

13:00 – 14:30

Klára Bartolšicová

Anglická konverzace

(4. – 5. ročník)

úterý

13:00 – 14:30

Mgr. Ivona Šubrtová