ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

(Plán akcí bude průběžně aktualizován)
 

ZÁŘÍ

1. 9. Zahájení školního roku, třídní schůzka rodičů prvňáčků

4. 9. Turistický výlet – Dubenec

14. 9.  Pohádka - Sůl nad zlato (v ZŠ, od 11.00)  

24. 9. Třídní schůzky (společné od 16:30)                                                                    

29. 9. Slavnost čtenáře (2. ročník)

Logická olympiáda – registrace žáků

Zahájení sběru kaštanů, žaludů, pomerančové kůry, tonerů, drobných elektrozařízení

Kraje pro bezpečný internet - (4. - 5. ročník - registrace)

 

ŘÍJEN

od 1. 10. Zájmové kroužky - zahájení činnosti

2. 10.  Podzimní aranžování (krajské volby – výzdoba OÚ)

6. 10. Pojďte si hrát na školu – program pro předškoláky - 1. hodina (další hodiny každé první úterý v měsíci)

1. – 7. 10. Logická olympiáda – základní kolo (3. – 5. ročník)

1. 10. – 31. 10.  Záložka do knihy spojuje školy (česko-slovenský projekt pro ZŠ)

5. – 8. 10. Sběr papíru

19. 10. Mobilní planetárium (MŠ + 1. ročník)

22. – 28. 10.  Logická olympiáda - základní kolo (1. - 2. ročník, MŠ)

26. 10. Dýňování

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny

 

LISTOPAD

11. 11. Plavecká výuka – 1.ekce (celkem 10 lekcí, každou středu, ukončení 27. 1. 2021)

13. 11. Světový den laskavosti

20. 11. Větrníkový den (21. 11. - Evropský den pro cystickou fibrózu) – ŠD

26. 11. Třídní schůzky (15:30 – 17:00)

28. 10 Vánoční jarmark

Příprava na vánoční vystoupení v kostele

 

PROSINEC

1. 12. Advent – beseda s p. Holínskou

13. 12. Vánočné koncert (velichovský kostel 15.00)

22. 12. Vánoční besídka (třídní učitelé se svými žáky) 

22. 12. Netradiční HV

23. 12. – 31. 12. Vánoční prázdniny

Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu

Zhotovení a rozdávání vánočních přání

 

LEDEN

1. 1. - 3. 1.  Vánoční prázdniny (škola začíná v pondělí 4. 1.)

27. 1. Ukončení plaveckého výcviku

28. 1. Ukončení 1. pololetí – vysvědčení (výpis)

29. 1. Pololetní prázdniny (pátek)

Individuální vzdělávání – hodnocení žáků

 

ÚNOR

1. 2. – 7. 2. Jarní prázdniny

1. – 26. 2. Registrace žáků do systému InspIS SET (5. ročník)

 

BŘEZEN

19. 3. Matematický klokan

19. 3. Ponožkový den - Světový den lidí s Downovým syndromem (21. 3.)

22. 3. Den otevřených dveří

30. 3. Třídní schůzky

 

 DUBEN

1. 4. Velikonoční prázdniny (2. 4. státní svátek)

6. 4.  Zápis do 1. ročníku

23. 4. Putování s hendikepem (dopolední program nebo 4. 5.) ZŠ + MŠ

30. 4. Čarodějnice ( + hodina tance 11.25 – 12.10 - Den tance 29. 4.)

 

KVĚTEN

4. 5. Ukončení programu pro předškoláky

10. - 28. 5. Zjišťování výsledků vzdělávání – certifikované testování ČŠI (5. ročník)

31. 5. Ukončení činnosti zájmových kroužků

Společné focení – třídy

Projekt – Voda

 

ČERVEN

1. 6.  Třídní schůzky

10. 6. Orientační běh rodinných družstev (15.00 - 17.30)

14. – 18. 6.  Škola v přírodě, popř. učení v jiných prostorách

21. 6. a 22. 6.  Sportovní dny

23. 6. Konec školního roku - vysvědčení, rozloučení s žáky 5. ročníku

24. – 30. 6. Ředitelské dny (5 dní)

Odevzdávání učebnic; Prezentace svého portfolia, Prezentace (5. ročník)

Olympiáda málotřídních škol Dolany

Slavnost Slabikáře

Individuální vzdělávání – závěrečné hodnocení žáků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídní učitelkou

 

Škola je zapojena od roku 2010 do projektu Recyklohraní, po celý rok žáci plní zadané úkoly. V budově školy je umístěn kontejner na sběr elektrozařízení, vybitých baterií a použitých tonerů a cartridgí.