ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

(Plán akcí bude průběžně aktualizován - vzhledem k distančnímu vzdělávání je většina akcí zrušena)
 

ZÁŘÍ

1. 9. Zahájení školního roku, třídní schůzka rodičů prvňáčků

4. 9. Turistický výlet – Dubenec

14. 9.  Pohádka - Sůl nad zlato (v ZŠ, od 11.00)  

24. 9. Třídní schůzky (společné od 16:30)                                                                    

29. 9. Slavnost čtenáře (2. ročník)

Logická olympiáda – registrace žáků

Zahájení sběru kaštanů, žaludů, pomerančové kůry, tonerů, drobných elektrozařízení

Kraje pro bezpečný internet - (4. - 5. ročník - registrace)

 

ŘÍJEN

od 1. 10. Zájmové kroužky - zahájení činnosti

2. 10.  Podzimní aranžování (krajské volby – výzdoba OÚ)

6. 10. Pojďte si hrát na školu – program pro předškoláky - 1. hodina (další hodiny každé první úterý v měsíci)

1. – 7. 10. Logická olympiáda – základní kolo (3. – 5. ročník)

1. 10. – 31. 10.  Záložka do knihy spojuje školy (česko-slovenský projekt pro ZŠ)

5. – 8. 10. Sběr papíru

19. 10. Mobilní planetárium (MŠ + 1. ročník)

22. – 28. 10.  Logická olympiáda - základní kolo (1. - 2. ročník, MŠ)

26. 10. Dýňování

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny

 

LISTOPAD

11. 11. Plavecká výuka – 1.ekce (celkem 10 lekcí, každou středu, ukončení 27. 1. 2021)

13. 11. Světový den laskavosti

20. 11. Větrníkový den (21. 11. - Evropský den pro cystickou fibrózu) – ŠD

26. 11. Třídní schůzky (15:30 – 17:00)

28. 10 Vánoční jarmark

Příprava na vánoční vystoupení v kostele

 

PROSINEC

1. 12. Advent – beseda s p. Holínskou

13. 12. Vánočné koncert (velichovský kostel 15.00)

22. 12. Vánoční besídka (třídní učitelé se svými žáky) 

22. 12. Netradiční HV

23. 12. – 31. 12. Vánoční prázdniny

Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu

Zhotovení a rozdávání vánočních přání

 

LEDEN

1. 1. - 3. 1.  Vánoční prázdniny (škola začíná v pondělí 4. 1.)

27. 1. Ukončení plaveckého výcviku

28. 1. Ukončení 1. pololetí – vysvědčení (výpis)

29. 1. Pololetní prázdniny (pátek)

Individuální vzdělávání – hodnocení žáků

 

ÚNOR

1. – 26. 2. Registrace žáků do systému InspIS SET (5. ročník) - zrušeno

 

BŘEZEN

1. 3 - 7. 3. Jarní prázdniny

19. 3. Matematický klokan - proběhl distančně

19. 3. Ponožkový den - Světový den lidí s Downovým syndromem (21. 3.)

22. 3. Den otevřených dveří - zrušeno

30. 3. Třídní schůzky

 

 DUBEN

1. 4. Velikonoční prázdniny (2. 4. státní svátek)

6. 4. - 16. 4.  Zápis do 1. ročníku

23. 4. Putování s hendikepem (dopolední program nebo 4. 5.) ZŠ + MŠ

30. 4. Čarodějnice ( + hodina tance 11.25 – 12.10 - Den tance 29. 4.)

 

KVĚTEN

4. 5. Ukončení programu pro předškoláky

10. - 28. 5. Zjišťování výsledků vzdělávání – certifikované testování ČŠI (5. ročník)

31. 5. Ukončení činnosti zájmových kroužků

Společné focení – třídy

Projekt – Voda

 

ČERVEN

1. 6.  Třídní schůzky

10. 6. Orientační běh rodinných družstev (15.00 - 17.30)

14. – 18. 6.  Škola v přírodě, popř. učení v jiných prostorách

21. 6. a 22. 6.  Sportovní dny

23. 6. Konec školního roku - vysvědčení, rozloučení s žáky 5. ročníku

24. – 30. 6. Ředitelské dny (5 dní)

Odevzdávání učebnic; Prezentace svého portfolia, Prezentace (5. ročník)

Olympiáda málotřídních škol Dolany

Slavnost Slabikáře

Individuální vzdělávání – závěrečné hodnocení žáků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídní učitelkou

 

Škola je zapojena od roku 2010 do projektu Recyklohraní, po celý rok žáci plní zadané úkoly. V budově školy je umístěn kontejner na sběr elektrozařízení, vybitých baterií a použitých tonerů a cartridgí.