ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

ZÁŘÍ

2. 9. Zahájení školního roku, třídní schůzka rodičů prvňáčků

6. 9. Turistický výlet – Dubenec

9. 9. Workshop digitální technologie 

10. 9. Workshop digitální technologie (Škola aplikované kybernetiky Hradec Králové)

20. 9. Ředitelský den (školení ped. sboru)

26. 9. Třídní schůzky

Logická olympiáda – registrace žáků (2. – 5. ročník)

Zahájení sběru kaštanů, žaludů, pomerančové kůry, tonerů, drobných elektrozařízení

Kraje pro bezpečný internet - (3. - 5. ročník - registrace, soutěžní test do 15. 11. 2019)

Interaktivní vzdělávací program - Není zvěř jako zvěř (gamebook) 3. – 5. ročník

 

 

ŘÍJEN

od 1. 10. Zájmové kroužky - zahájení činnosti

1. 10. Pojďte si hrát na školu – program pro předškoláky - 1. hodina (další hodiny každé první úterý v měsíci)

1. – 7. 10. Logická olympiáda – nominační kolo (2. – 5. ročník)

1. 10. – 31. 10.  Záložka do knihy spojuje školy (česko-slovenský projekt pro ZŠ)

7. – 10. 10. Sběr papíru

17. 10. Fotografování

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. Dýňování

 

LISTOPAD

1. 11. Preventivní program - Etika a slušné chování (metodička prevence PPP a SPC KHK Mgr. Nikola Hendrychová)

4. 11. Plazi - přednáška, ukázka

13. 11. Plavecká výuka – 1. lekce (celkem 10 lekcí, každou středu, ukončení 29. 1. 2020)

21. 11. Větrníkový den (21. 11. - Evropský den pro cystickou fibrózu) – ŠD

28. 11. Třídní schůzky (15:30 – 17:00)

Příprava na vánoční vystoupení v kostele

 

 

PROSINEC

2. 12. Advent – beseda s p. Holínskou

10. 12. Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu

15. 12. Vánoční koncert v kostele (spolupráce s MŠ)

16. 12. Vycházka do obory (K - Triumf Velichovky)

20. 12. Vánoční besídka (třídní učitelé se svými žáky) 

20. 12. Netradiční HV

23. 12. – 31. 12. Vánoční prázdniny

 

Zhotovení a rozdávání vánočních přání

 

LEDEN

1. 1. - 5. 1.  Vánoční prázdniny (škola začíná v pondělí 6. 1.)

29. 1. Ukončení plaveckého výcviku

27. 1. Planeta Země 3000 – interaktivní pořad „Kolumbie – ráj slasti a neřesti“ (4. a 5. ročník) - divadlo Jaroměř

30. 1. Ukončení 1. pololetí – vysvědčení (výpis)

31. 1. Pololetní prázdniny (pátek)

Individuální vzdělávání – hodnocení žáků

 

ÚNOR

7. 2. Ukázka dravců a sov, přednáška o jejich životě (11:00)

25. 2. Staré řecké báje a pověsti – divadlo Jaroměř 10:30 (3. – 5. ročník)

 

BŘEZEN

9. 3. – 15. 3. Jarní prázdniny

16. 3. Pojízdné planetárium (jen 1. ročník - 8:30 v MŠ)

19. 3. Malý princ (divadlo Jaroměř 10:15)

20. 3. Matematický klokan

20. 3. Ponožkový den - Světový den lidí s Downovým syndromem (21. 3.)

23. 3. Den otevřených dveří

31. 3. Třídní schůzky

 

 DUBEN

7. 4.  Zápis do 1. ročníku

9. 4. Velikonoční prázdniny

29. 4. Den tance (hodina tance 11.25 – 12.10)

30. 4. Čarodějnice

 

KVĚTEN

5. 5. Ukončení programu pro předškoláky

14. 5. Společné focení – třídy

31. 5. Ukončení činnosti zájmových kroužků

 Projekt – Voda

 

ČERVEN

1. – 4. 6. Sběr papíru

2. 6. Třídní schůzky

10. 6. Orientační běh rodinných družstev (15.00 - 17.30)

22. 6. Školní výlet 

23. 6. Odevzdávání učebnic; Prezentace svého portfolia, Prezentace (5. ročník)

24. 6. a 25. 6.  Sportovní dny

26. 6. Konec školního roku - vysvědčení, rozloučení s žáky 5. ročníku

29. – 30. 6. Ředitelské dny

Olympiáda málotřídních škol Dolany

Slavnost Slabikáře

Individuální vzdělávání – závěrečné hodnocení žáků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídní učitelkou

 

Škola je zapojena od roku 2010 do projektu Recyklohraní, po celý rok žáci plní zadané úkoly. V budově školy je umístěn kontejner na sběr elektrozařízení, vybitých baterií a použitých tonerů a cartridgí.