ZÁŘÍ

3. 9. Zahájení školního roku, třídní schůzka rodičů prvňáčků

7. 9. Turistický výlet – Dubenec

25. 9. Třídní schůzky

26. 9. Osvětový zemědělský program - Dubenec

Logická olympiáda – registrace žáků (2. – 5. ročník)

Projekt Minisčítání 2018 – registrace žáků (4. – 5. ročník)

Zahájení sběru kaštanů, žaludů, pomerančové kůry, tonerů, drobných elektrozařízení

 

ŘÍJEN

od 1. 10. Zájmové kroužky, logopedie, náprava SPU – zahájení činnosti

1. – 7. 10. Logická olympiáda – nominační kolo (2. – 5. ročník)

1. 10. – 31. 10.  Záložka do knihy spojuje školy (česko-slovenský projekt pro ZŠ)

2. 10. Fotografování (11:15)

1. – 4. 10. Sběr papíru

2. 10. Pojďte si hrát na školu – program pro předškoláky - 1. hodina (další hodiny každé první úterý v měsíci)

10. 11. Sběr žaludů (na výsadbu pro obec Velichovky)

11. 10. Staleté kořeny (Vzdělávácí program - 4. a 5. ročník)

22. 10. Dýňování

24. 10. Gulliverovy cesty (divadlo Jaroměř)

25. 10. Vzpomínková akce - 100 let Československé republiky (vybraní žáci - kulturní program)

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny

Kraje pro bezpečný internet - (5. ročník - registrace, test)

Soutěž Eurorebus Junior (vědomostní soutěž pro 1. stupeň) – 1. korespondenční kolo

Projekt Minisčítání 2018 (4. – 5. ročník) 1. 10 – 26. 11.

 

LISTOPAD

9. 11. Martinská slavnost (organizuje MŠ)

14. 11. Plavecká výuka – 1. lekce (celkem 9 lekcí, každou středu, ukončení 23. 1. 2019)

16. 11. Staré pohádky české (11:00 – 11:45 ve škole)

21. 11. Větrníkový den (21. 11. - Evropský den pro cystickou fibrózu) – ŠD

27. 11. Třídní schůzky (15:30 – 17:00)

Příprava na vánoční vystoupení v kostele

 

PROSINEC

3. 12. Advent – beseda s p. Holínskou

11. 12. Putování za vánoční hvězdou (divadlo Jaroměř)

11. 12. Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu

16. 12. Vánoční koncert v kostele (spolupráce s MŠ)

19. 12. Pečení cukroví (ŠD)

21. 12. Vánoční besídka (třídní učitelé se svými žáky) 

22. 12. – 31. 12. Vánoční prázdniny

Zhotovení a rozdávání vánočních přání

 

LEDEN

2. 1. Vánoční prázdniny, 

3. 1.  - 4. 1. Ředitelské volno, škola začíná v pondělí 7. 1.

23. 1. Ukončení plaveckého výcviku

24. 1. Krajskéí kolo přeboru škol  v šachu

28. 1. Planeta Země 3000 – interaktivní pořad 4. a 5. roč. ("Myanmar - divoká cesta do barmské říše") - divadlo Jaroměř

31. 1. Ukončení 1. pololetí

Recykloharní - Věnuj mobil (sběr použitých i nefunkčních mobilů)

 

ÚNOR

2. 2.  Pololetní prázdniny

14. 2. Zuby (péče o chrup) - přednáška, praktická ukázka, nácvik

 

BŘEZEN

4. 3. – 10. 3. Jarní prázdniny

18. 3. Den otevřených dveří

21. 3. Ponožkový den - Světový den lidí s Dawnovým syndromem

21. 3. Třídní schůzky; Volby do školské rady

22. 3. Matematický klokan

29. 3. Filharmonie Hradec Králové - Pohádkový les 

30. 3. Soutěž nakladatelství Albatros (čtenářský kroužek)

Recyklohraní (15. 2. - 30. 3.) 3. úkol - "S ýmy jsou šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra" - psaní příběhů (čtenářskýkroužek)

 

DUBEN

2. 4.  Zápis do 1. ročníku

5. 4. Španělské pohádky (11:00 – 11:45 ve škole)

18. 4. Velikonoční prázdniny

29. 4. Den tance (hodina tance 11.25 – 12.10)

30. 4. Čarodějnice

 

 

KVĚTEN

7. 5. Ukončení programu pro předškoláky

9. 5. Společné focení – třídy (11:00)

24. 5. Aranžování (Výzdoba OÚ - Volby do Evropského parlamentu)

28. 5. Sportovní dopoledne "Měsícnáborů" FAČR

30. 5. Třídní schůzky

31. 5. Ukončení činnosti zájmových kroužků

Recyklohraní ( 22. 3. - 31. 5. )  4. úkol -  "Člověče, nezlob se a recykluj" (tvorba deskové nebo jiné hry) - ŠD

Projekt 

 

ČERVEN

3. – 6. 6. Sběr papíru

13. 6. Orientační běh rodinných družstev (15.00 - 17.30)

19. 6. Olympiáda málotřídních škol Dolany

20. 6. Přednáška „Poznej více Polskou republiku“ (Euroregion Glacensis) 3. - 5. ročník

24. 6. Školní výlet 

25. 6. Odevzdávání učebnic; Prezentace svého portfolia

26. – 27. 6.  Sportovní dny

28. 6. Konec školního roku - vysvědčení, rozloučení s žáky 5. ročníku

Slavnost Slabikáře

Individuální vzdělávání – závěrečné hodnocení žáků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídní učitelkou

 

Škola je zapojena od roku 2010 do projektu Recyklohraní, po celý rok žáci plní zadané úkoly. V budově školy je umístěn kontejner na sběr elektrozařízení, vybitých baterií a použitých tonerů a cartridge.