PROJEKT: Šablony pro MŠ a ZŠ I OP JAK

 
Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace je zapojena do projektu Evropské unie. Dotace jsou čerpány z Operačního programu Jan Ámos Komenský. Realizace projektu byla zahájena 1. září 2023 a bude ukončena 31. srpna 2025.
 
 
 

PROJEKT MŠ a ZŠ Velichovky OPJAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007611

je spolufinancován Evropskou unií.
 
Projekt je zaměřen na inovativní vzdělávání žáků, personální podporu ZŠ a MŠ, vzdělávání
pedagogických pracovníků, spolupráci s rodiči - pořádání odborně zaměřených tématických
a komunitních setkávání a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.
 
 
PROJEKT
MŠ a ZŠ Velichovky OPJAK
CZ.02.02.XX/00/22_002/0007611
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na inovativní vzdělávání žáků, personální podporu ZŠ a MŠ, vzdělávání
pedagogických pracovníků, spolupráci s rodiči - pořádání odborně zaměřených tématických
a komunitních setkávání a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem