Projekty

Na naší škole probíhají dva celoroční projekty "Poznej svůj domov" zaměřený na poznávání památek v našem okolí a "Kulturní divák" orientovaný na etickou a morální výchovu, návštěvu vhodných divadelních představení. Od školního roku 2010/2011 jsme zapojeni do projektu garantovaního MŠMT "Recyklohraní" .