Zápis do první třídy

 

Vážení rodiče.
Vzhledem k aktuální situaci v naší republice dojde ke změně způsobu zápisu dětí do 1. tříd. V současné chvíli pracujeme na jiné podobě zápisu v souladu s pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Na našich webových stránkách Vás budeme o všem včas informovat, proto je, prosím, sledujte.

 

Zákon č. 178/2016 Sb. novelizuje zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) m.j. i v posunu termínů zápisu dětí do 1. ročníku a žádosti o odklad:

§ 36, odst. 4 - zápis se koná v termínu od 1.dubna do 30.dubna

§ 37, odst. 1 - žádost o odklad musí být podána nejpozději 30.dubna

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4.), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

MŠMT na svých stránkách zveřejnilo:  https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce.