Vnitřní řád školní jídelny - výdejny, příloha (úprava cen k 1. 9. 2022)