Elektronické platby

Vaší platbu najdete pod variabilním symbolem žáka (VS uveden v žákovské knížce/notýsku žáka).