Elektronické platby

Vaší platbu najdete pod variabilním symbolem žáka (VS uveden v žákovské knížce/notýsku žáka).
 

Platby březen 2024.pdf 

 

Platby únor 2024 .pdf