Oznámení o přijetí

(Zápis do 1. ročníku 2021/2022)
 
Registrační čísla přijatých dětí budou zveřejněna zde 20. 4. 2021.