Zápis do 1. ročníku 2021/2022

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona.

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhne zápis do 1. ročníku distančním způsobem ve dnech 6. 4. - 16. 4. 2021

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 se týká:

- dětí, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021;
- dětí, kterým byl při zápisu v roce 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Je na vás, jako na zodpovědných zákonných zástupcích, nejprve zvážit, zda je vaše dítě zralé k plnění povinné školní docházky.

Pokud ANO – vyplníte formulář Žádost o přijetí (Žádost o přijetí.doc)
Pokud NE – vyplníte formulář Žádost o odklad (Žádost o odklad.doc)

Pro správné vyplnění všech údajů potřebujete rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Formulář vyplňuje a podepisuje jen jeden zákonný zástupce.

Žádost (si vytiskněte) vyplňte a doručte do školy jednou z těchto možností:

a) do datové schránky školy (9k8mtw9)
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu skolavelichovky@seznam.cz  přiložte naskenovanou nebo ofocenou žádost jako přílohu;
c) Českou poštou na adresu: ZŠ a MŠ Velichovky, Jaroměřská 73, 52 11 Velichovky
d) osobním doručením do školy od pondělí do pátku 14.00 – 15.30 hodin (u školní branky zavolejte na 736 472 834 - my žádost převezmeme)

Jiné způsoby doručení nebudou akceptovány!

Po doručení žádosti budete telefonicky kontaktováni a bude vám sděleno registrační číslo dítěte, pod kterým bude dále při vyřizování žádosti dítě vedeno.

Rozhodnutí o přijetí:
Nebude zasíláno písemně. 
Registrační čísla přijatých dětí budou zveřejněna po 20. 4. na webových stránkách školy a dále budou vyvěšena na brance MŠ Velichovky.

Rozhodnutí o odkladu:
Bude zasláno písemně
 po doručení následujících dvou povinných dokumentů:
a) posouzení příslušného školského poradenského zařízení (poradenským pracovištěm je dle zákona pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum);
b) posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě nepřijetí bude rozhodnutí zasláno písemně na adresu žadatele.

V případě že váháte, zda podat žádost o odklad nebo o přijetí dítěte, nebo vám cokoliv není jasné, kontaktujte ředitelku školy Mgr. Hanu Pekárkovou telefonicky v čase 12.00 – 14.00 na tel. 491 880 186 nebo 732 454 391.

Žádost o přijetí.doc 

Žádost o odklad.doc