Návrhy rozpočtu

- zde naleznete návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Velichovky na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy pro období 2022 - 2023