Návrhy rozpočtu

- zde naleznete návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Velichovky na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy pro období 2024 - 2025