Návrhy rozpočtu

- zde naleznete návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Velichovky na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy pro roky 2025, 2026.