Návrhy rozpočtu

- zde naleznete návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Velichovky na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy pro období 2021 - 2022