Návrhy rozpočtu

- zde naleznete návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Velichovky na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy pro období 2023 - 2024