Návrhy rozpočtu

- zde naleznete návrh rozpočtu ZŠ Velichovky na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy pro období 2020 - 2021