Aktuality

Domácí vzdělávání

13.03.2020 11:37
V pondělí 16.3. uveřejníme způsoby domácího vzdělávání a kontaktu s žáky.

Uzavření školy - Ošetřovné při péči o dítě - vydává škola

10.03.2020 16:14
Rodiče dětí do 10 let můžou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě.  Potvrzení rodičům v tomto případě vydává pouze škola.  Formulář a další informace v sekci Dokumenty - KORONAVIRUS. Formulář si můžete stáhnout nebo ho obdržíte ve škole. Potvrzení Vám bude vydáno buď osobně v pondělí 16.3. od 8:00 do 12:00 nebo na vyžádání zasláno elektronicky - pište na školní mail: skolavelichovky@seznam.cz - uveďte jméno a rodné číslo dítěte.

Uzavření školy od 11.3. 2020 do odvolání

10.03.2020 10:39
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,   Více informací v sekci Dokumenty - KORONAVIRUS

Doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje - koronavirus + mimořádné opatření

28.02.2020 13:28
V sekci Dokumenty najdete Doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ohledně koronaviru a mimořádné  karanténní opatření pro občany ČR po návratu z Italské republiky platné od 7. 3. 2020.

2. pololetí - zájmové kroužky

29.01.2020 20:43
Do konce února žáci uhradí úplatu za zájmové kroužky. Donesou papírové kapesníky.

Sloučení ZŠ a MŠ Velichovky

04.01.2020 06:00
Zastupitelstvo Obce Velichovky na řádném 8. veřejném zasedání dne 21. 10. 2019 schválilo sloučení ZŠ a MŠ Velichovky usnesením č.: 8/2019/9. Od 1. 1. 2020 je oficiální název organizace: Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace. MŠ má svoje webové stránky: https://msvelichovky.cz/?m=1

Preventivní program - Etika a slušné chování 1. 11. 2019

31.10.2019 14:27
V pátek 1. 11. se žáci zúčastní (ve škole) preventivnho programu - Etika a slušné chování, povede ho metodička prevence PPP a SPC KHK Mgr. Nikola Hendrychová. 1. a 2. ročník v čase 7:30 - 9:10, 3. - 5. ročník 9:30 - 11:00.  V ostatním čase probíhá výuka dle rozvrhu.

Můj první gól

28.05.2019 14:09
V úterý 28. 5. 2019 se děti z naší školy, z MŠ Velichovky, MŠ a ZŠ Dubenec (1. - 3. ročník) zúčastnili akce "Můj první gól". V průběhu května 2019 se po celé České republice koná hned několik desítek náborových akcí s podporou FAČR. Mladí začínající sportovci a sportovkyně si mohou vyzkoušet pestré pohybové aktivity a samozřejmě si zahrát také fotbal. Mnozí tak možná vstřelí svůj první gól. Děti testovaly své pohybové dovednosti celkem na 10 stanovištích, i přes mírnou nepřízeň počasí si všichni sportovní dopoledne užili. Děkujem organizátorům a těšíme se na další ročník.

Volby do školské rady 21. 3. 2019

21.03.2019 17:14
Z řad zákonných zástupců byla zvolena paní Kateřina Jelínková (první náhradník Dostál Jiří). Děkujeme rodičům, kteří se volby zúčastnili. Z řad pedagogů byla na pedagogické radě opět zvolena Mgr. Pavla Kohoutová, z řad zastupitelů byla znovu jmenována p. Jana Kubešová. Děkujeme p. Michalu Holemářovi, Mgr. Pavle Kohoutové a paní Janě Kubešové za jejich v práci ve školské radě v předešlém volebním období a těšíme se na spolupráci s členy nové školské rady.

Krajský přebor škol v šachu - Třebechovice pod Orebem 24. 1. 2019

05.02.2019 13:03
Naší škole se již potřetí podařilo vyhrát okresní kolo přeboru škol v šachu a postoupit do krajského kola, které se konalo 24. 1. 2019 v Třebechovicích pod Orebem. Družstvo ve složení: Jan Otman, Vojtěch Dostál, Antonín Tomek (všichni 5. ročník) a Jáchym Bém (3. ročník) v silné konkurenci vybojovalo 5. místo. Gratulujeme! Gratulace směřuje i k vedoucí šachového kroužku Bc. Andree Matoušové a poděkování panu Petru Otmanovi za zajištění dopravy a dohledu.

Naše škola

V této rubrice nejsou žádné články.