Aktuality

Třídní schůzky 21. 9. 2021 - společně venku

16.09.2021 13:25
V úterý 21. záři se konají třídní schůzky společné pro všechny rodiče ve venkovních prostorách (v případě nepříznivého počasí ve třídě č. I.) - začátek v 16:00 -  Program: organizace školního roku 2021/22, plán akcí, nabídky zájmových kroužků, školní řád, školní vzdělávací program, ... Po skončení této části (cca v 16:30) v případě potřeby - konzultace v jednotlivých třídách s třídními učiteli. Těšíme se na Vás.  

Používání roušek, respirátorů ve školním roce 2021/2022

31.08.2021 06:39
Prosíme všechny žáky a jejich zákonné zástupce (pokud budou vstupovat do budovy školy), aby již první školní den s sebou měli roušky nebo respirátory, které podle pokynu MŠMT musí mít ve společných prostorách školy. Ochranu dýchacích cest si žáci ve třídách sundají.

Testování (Covid) ve školním roce 2021/2022

29.08.2021 19:49
Dle nařízení MŠMT proběhne ve školách preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě. Žáci se budou testovat Ag testy - 1. září (prvňáci 2. září), 6. a 9. září 2021. Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Začátek školního roku - 1. září 2021

29.08.2021 19:48
Milí žáci a rodiče, přejeme Vám hezký zbytek prázdnin a těšíme se na Vás první školní den – ve středu 1. září 2021. Začínáme v 8:00 (2. - 5. ročník). Školní družina funguje jako vždy již od 6:30 do 15:30. Předpokládaný konec v 9:15, přivítání prvňáčků V 9:00- přijdou z MŠ. Pro prvňáky a jejich rodiče předpokládaný konec v 10:30. Všichni žáci, kteří zůstávají v ŠD, budou informovat paní vychovatelku, v kolik hodin odchází, a jestli půjdou na oběd (nejlépe na lístku podepsaným rodičem). Těšíme se na Vás.  

Prázdniny. Vyúčtování školního roku 2020/2021

01.07.2021 16:11
Přejeme Všem krásné prožití letních dnů. V sekci Dokumenty - El. platby je celkové vyúčtování za školní rok 2020/2021. Vrácení peněz za období distančního vzdělávání  (poplatek za školní družinu, kroužky) obědy červen, někteří tak nebudou platit nic, naopak škola jim peníze vrátí na účet. Věnujte tedy prosím zvýšenou pozornost tomuto vyúčtování. 

Informace k el. platbám

02.11.2020 13:43
Vážení rodiče, v sekci Dokumenty - Elektonické platby je přiložen soubor, kde pod variabilním symbolem naleznete částku k zaplacení za daný měsíc (obědy, školní akce). Soubor bude zveřejněn nejpozději 7. den v měsíci, platbu proveďte nejpozději 20. den. V případě nejasností zavolejte (732 454 391). Vyúčtování (vratka za zájmové kroužky, školní družinu - 1. pololetí) - provedeme nejpozději v červnu 2021.

Projekt Asociace školních sportovních klubů ČR "Sportuj ve škole 2020"

01.09.2020 15:00
Naše škola se zapojila do projektu Sportuj ve škole 2020 - žáci budou cvičit 1 vyučovací hodinu za týden v režimu školní družiny pod vedením vychovatelky ŠD Lucie Hladíkové dle Metodiky MŠMT a dle pokynů Asociace školních sportovních klubů. V období září až červen se tento projekt konkrétně týká žáků 1. a 3. ročníku - cvičení probíhá ve čtvrtek 13:10 - 13:55. Projekt je zaměřen na rozvoj pohybových aktivit dětí 1. - 5. třídy v rámci provozu školní družiny.

Sloučení ZŠ a MŠ Velichovky 1. 1. 2020

04.01.2020 06:00
Zastupitelstvo Obce Velichovky na řádném 8. veřejném zasedání dne 21. 10. 2019 schválilo sloučení ZŠ a MŠ Velichovky usnesením č.: 8/2019/9. Od 1. 1. 2020 je oficiální název organizace: Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace. MŠ má svoje webové stránky: https://msvelichovky.cz/?m=1

Nenech to být - registrace školy

06.11.2018 11:22
Naše škola se zaregistrovala do projektu NNTB - Nenech to být. „Nenech to být” je organizace, webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Oznam to anonymně a rychle skrz NNTB www.nntb.cz/s/a37cc5c

Naše škola

V této rubrice nejsou žádné články.