Aktuality

Třídní schůzky 28. 11. 2019

05.11.2019 14:49
Ve čtvrtek 28. listopadu se konají třídní schůzky. Informace o prospěchu a chování žáků podávají třídní učitelé ve svých třídách v čase od 15:30 do 17:00. Těšíme se na Vás.  

Plavecká výuka 13. 11. 2019 - 29. 1. 2020

05.11.2019 14:45
Zahájení plavecké výuky je ve středu 13. 11. - 9:00 - 10:30. Celkem 10 lekcí - každou středu - poslední lekce 29. 1. 2020. Odjezd od školy vždy v 8:00, návrat v 11:30. Žáci musí mít s sebou plavky (ne šortky nebo bermudy), mýdlo, ručník (pro dívky s dlouhými vlasy doporučujeme + ručník na vlasy), svačinu, pití. Plavecká škola požaduje vhodně upravené delší vlasy (gumičky, sponky, popř. plaveckou čepici), bez šperků (dlouhé náušnice, řetízky, náramky,...) vhodné jsou i plavecké brýle. Platba proběhne v lednu 2020, zájemci obdrží potvrzení pro zdravotní pojišťovny.  

Výuka ve dnech 12. a 13. 11. 2019

05.11.2019 14:40
Ve dnech 12. a 13. listopadu dojde k přerušení dodávky el.energie 7:30 - 15:30. Výuka bude probíhat dle rozvrhu - přizpůsobena podmínkám. Vzhledem k uzavření MŠ v těchto dnech (nevaří se) si žáci donesou jídlo, pití na celý den. Ve středu 13. 11. jedou žáci 1. - 4. ročníku na plavecký kurz.

Beseda a ukázka plazů 4. 11. 2019

31.10.2019 14:32
V pondělí 4. listopadu proběhne beseda a ukázka plazů od 11 do 12 hodin.

Preventivní program - Etika a slušné chování 1. 11. 2019

31.10.2019 14:27
V pátek 1. 11. se žáci zúčastní (ve škole) preventivnho programu - Etika a slušné chování, povede ho metodička prevence PPP a SPC KHK Mgr. Nikola Hendrychová. 1. a 2. ročník v čase 7:30 - 9:10, 3. - 5. ročník 9:30 - 11:00.  V ostatním čase probíhá výuka dle rozvrhu.

Dýňování 31. 10.

22.10.2019 11:30
Ve čtvrtek 31. 10. proběhne tradiční dýňování. Žáci si donesou dýni (přiměřené velikosti), lžíci a od 10:30 budeme společně dýně vyřezávat.

Podzimní prázdniny 29. a 30. 10.

22.10.2019 11:29
V úterý 29. 10 a ve středu 30. 10. mají žáci podzimní prázdniny.

Ředitelský den 20. 9. 2019

30.08.2019 13:59
Na pátek 20. září 2019 je stanoven ředitelský den z důvodu školení celého pedagogického sboru. V tento den žáci nejdou do školy, nebude fungovat ani ŠD. 

Můj první gól

28.05.2019 14:09
V úterý 28. 5. 2019 se děti z naší školy, z MŠ Velichovky, MŠ a ZŠ Dubenec (1. - 3. ročník) zúčastnili akce "Můj první gól". V průběhu května 2019 se po celé České republice koná hned několik desítek náborových akcí s podporou FAČR. Mladí začínající sportovci a sportovkyně si mohou vyzkoušet pestré pohybové aktivity a samozřejmě si zahrát také fotbal. Mnozí tak možná vstřelí svůj první gól. Děti testovaly své pohybové dovednosti celkem na 10 stanovištích, i přes mírnou nepřízeň počasí si všichni sportovní dopoledne užili. Děkujem organizátorům a těšíme se na další ročník.

Volby do školské rady 21. 3. 2019

21.03.2019 17:14
Z řad zákonných zástupců byla zvolena paní Kateřina Jelínková (první náhradník Dostál Jiří). Děkujeme rodičům, kteří se volby zúčastnili. Z řad pedagogů byla na pedagogické radě opět zvolena Mgr. Pavla Kohoutová, z řad zastupitelů byla znovu jmenována p. Jana Kubešová. Děkujeme p. Michalu Holemářovi, Mgr. Pavle Kohoutové a paní Janě Kubešové za jejich v práci ve školské radě v předešlém volebním období a těšíme se na spolupráci s členy nové školské rady.