Aktuality

Karanténa do čtvrtka 20. 1. 2022

17.01.2022 19:17
Vážení rodiče,  ve dnech 18. 1. - 19. 1. 2022 je škola uzavřena z důvodu karantény.  Výuka se obnoví 20. 1. 2022 v normálním režimu, žáci musí být zdraví a bez příznaků. V případě jakýchkoliv zdravotních obtíží žáka konzultují rodiče stav dítěte a postup s dětským lékařem. Informují o situaci školu. Po dobu karantény si žáci budou individuálně procvičovat probíranou látku dle instrukcí třídního učitele. V případě nejasností se obracejte na třídního učitele, popř. na ředitelku školy buď telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Děkujeme za spolupráci.

Projekt Planeta Země 3 000 - Madagaskar

17.01.2022 19:11
V pondělí 24. 1. 2022 se 4. a 5. ročník zúčastní vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 na téma Madagaskar v divadle Jaroměř. První dvě hodiny (ČJ, M) probíhají dle rozvrhu. Odjezd dětí autobusem v 9:07, příjezd okolo 13:00 (na oběd). S sebou peníze na autobus (20 Kč). Cena programu – 80 Kč bude hrazena spolu s obědy za měsíc leden – bezhotovostně.  

Preventivní antigenní testování v roce 2022 - informace pro rodiče

30.12.2021 21:06
Informace k testování a trasování v roce 2022 pro rodiče najdete v sekci Dokumenty.

Používání roušek, respirátorů ve školním roce 2021/2022

31.08.2021 06:39
Prosíme všechny  zákonné zástupce (pokud budou vstupovat do budovy školy), aby používali respirátory, které podle pokynu MŠMT musí mít v prostorách školy. 

Informace k el. platbám

02.11.2020 13:43
Vážení rodiče, v sekci Dokumenty - Elektonické platby je přiložen soubor, kde pod variabilním symbolem naleznete částku k zaplacení za daný měsíc (obědy, školní akce). Soubor bude zveřejněn nejpozději 7. den v měsíci, platbu proveďte nejpozději 20. den daného měsíce.

Naše škola

V této rubrice nejsou žádné články.