Plán školního roku 2023/2024

(postupně bude aktualizován)

 

4. 9. Zahájení školního roku, třídní schůzka rodičů prvňáčků

8. 9. Turistický výlet – Dubenec

15. 9. Den seniorů – Libotov (Mikroregion Hustířanka) ŠD

18. 9. Divadlo v ZŠ – Tygřík Péťa (11:00)

19. 9. Třídní schůzky (společné od 16:00)

22. 9. Projektový den – První pomoc – ZŠ Dolany

29. 9. Ředitelský den (volno)

Logická olympiáda – registrace žáků

Zahájení sběru kaštanů, žaludů, pomerančové kůry, tonerů, drobných elektrozařízení

Kraje pro bezpečný internet - (4. - 5. ročník – registrace)

 

ŘÍJEN

od 2. 10. Zájmové kroužky – zahájení činnosti

4. 10. Divadlo Jaroměř – O chytrém Honzovi a krásné Madlence (8:00- 10:00)

1. – 7. 10. Logická olympiáda – základní kolo (3. – 5. ročník)

3. 10. Pojďte si hrát na školu – program pro předškoláky – 15:00 – 15.45 (další hodiny každé první úterý v měsíci)

9. - 12. 10.  Sběr papíru

22. – 28. 10.  Logická olympiáda - základní kolo (1. - 2. ročník, MŠ)

25. 10. Projektový den Zdravá strava (3. - 5. ročník) 8:30 - 11:30

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. Dýňování (společná akce s rodiči - ZŠ, MŠ od 16:00 v ZŠ)

Česko-slovenský projekt: Záložka do knihy spojuje školy (Téma – Inspirující svět pohádek, básní a příběhů)

 

LISTOPAD

13. 11. Světový den laskavosti

14. 11. Plavecká výuka – 1. lekce (celkem 9 lekcí, každé úterý, ukončení 23. 1. 2024)

20. 11. Bubnovačka (10:00 – 11:00) - symbolické upozornění na násilí na dětech

21. 11. Větrníkový den (21. 11. - Evropský den pro cystickou fibrózu) – ŠD

23. 11. Bruslení (4. a 5. ročník) Jaroměř - (celkem 5 lekcí - každý čtvrtek)

27. 11. – 1. 12.  Třídní schůzky – triády (učitel – rodič – žák)

Příprava na vánoční vystoupení v kostele

 

PROSINEC

3. 12. Rozsvícení stromečku (Lázně Velichovky 16:30, OÚ 17:00 - vystoupení MŠ, ZŠ - koledy)

4. 12. Advent – beseda s p. Holínskou

4. 12. Čertovský/Andělský den

7. 12. Přednáška pro rodiče - Zdravé dítě v MŠ (v budově ZŠ)

10. 12. Vánočné koncert (velichovský kostel 15.00)

22. 12. Vánoční besídka (třídní učitelé se svými žáky) 

22. 12. Netradiční HV - koncert Davida Peta

23. 12. – 31. 12. Vánoční prázdniny

Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu

Zhotovení a rozdávání vánočních přání

 

LEDEN

1. 1. - 2. 1.  Vánoční prázdniny (škola začíná ve středu 3. 1.)

3. 1. Neobyčejné autorské čtení - Eliminace šikany, stmelení kolektivu aneb prevence jinak

17. - 18. 1. Individuální vzdělávání – hodnocení žáků

22. 1. - Planeta země 3 000 - "Kambodža- putování k tajemné hoře" (4. a 5. ročník) Divadlo Jroměř
 
23. 1. Ukončení plaveckého výcviku
 

31. 1. Ukončení 1. pololetí – vysvědčení (výpis)

Registrace - Pangea – matematická soutěž (4. – 5. ročník)

 

ÚNOR

2. 2. Pololetní prázdniny (pátek)

26. 2. – 3. 3. Jarní prázdniny

Pangea – matematická soutěž (4. – 5. ročník) - online

 

BŘEZEN

12. 3. Den otevřených dveří

21. 3. Ponožkový den – Světový den lidí s Downovým syndromem

22. 3. Matematický klokan

28. 3. Velikonoční prázdniny (29. 3. státní svátek)

 

 DUBEN

9. 4.  Zápis do 1. ročníku

5. 4. Ukliďme Česko – společně s OÚ (6. 4.)

22. 4. Den Země (ŠD)

23. 4. Kytara - hudební program pro žáky (10:30 - 12:00)

26. 4. Josefovské louky (8:00 - 12:00)

30. 4. Čarodějnice (+ hodina tance 11.25 – 12.10 - Den tance 29. 4.)

 

 

KVĚTEN

7. 5. Ukončení programu pro předškoláky

27. 5. – 31. 5. Třídní schůzky – triády

31. 5. Den dětí (společně s MŠ)

31. 5. Ukončení činnosti zájmových kroužků

Společné focení – třídy

Nácvik evakuace – hasiči (ZŠ, MŠ)

Návštěva dopravního hřiště (3. a 4. ročník)

Víceboj malotřídních škol

 

ČERVEN

6. -7. 6. Individuální vzdělávání – závěrečné hodnocení žáků

11. 6. Slavnost Slabikáře

12. 6. Orientační běh rodinných družstev (15.00 - 17.30)

20. 6. Celoroční školní projekt SPORT – prezentace (16:00)

24. 6. Školní výlet iQLANDIA Liberec

25. 6. Odevzdávání učebnic; Prezentace svého portfolia, Prezentace (5. ročník)

25. 6. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídní učitelkou (16:30)

26. 6. Olympiáda málotřídních škol Dolany (8:00 - 12:00)

27. 6.  Sportovní den

28. 6. Konec školního roku – vysvědčení, rozloučení s žáky 5. ročníku

KiVa dotaznik - všichni žáci 

 

 

Škola je zapojena od roku 2010 do projektu Recyklohraní, po celý rok žáci plní zadané úkoly. V budově školy je umístěn kontejner na sběr elektrozařízení, vybitých baterií, mobilních telefonů, použitých tonerů a cartridge.

Projekt Čtení pomáhá – zapojení všichni žáci 2. – 5. ročníku (každý přečte minimálně 1 knihu)

Google Učebna – žáci plní každý měsíc úkoly v prostředí Google Učebny – podpora digitálních kompetencí, dovedností

Celoroční projekt – žáci plní každý měsíc projektový úkol, v červnu – prezentace pro veřejnost

Sportovní projekt – Sazka Olympijský víceboj – žáci plní v hodinách tělesné výchovy úkoly zaměřené na rozvoj tělesné zdatnosti a mají možnost získat Olympijský diplom i Odznak všestrannosti

 

Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I OP JAK 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025 

jaroslava.kubu@seznam.cz