Plán školního roku 2022/2023

(postupně je aktualizován)

 

ZÁŘÍ

1. 9. Zahájení školního roku, třídní schůzka rodičů prvňáčků

9. 9. Turistický výlet – Dubenec

16. 9. Loutkové divadlo – Nádherné úterý (11:00 – ve škole)

20. 9. Třídní schůzky (společné od 16:00)

23. 9. Podzimní aranžování (volby – výzdoba OÚ)

23. 9. DOD - Karsit Dubenec  (návštěva v rámci ŠD 13:00 - 16:00)

26. 9. Exkurze -  památky Prahy (Pražský hrad)

Logická olympiáda – registrace žáků

Zahájení sběru kaštanů, žaludů, pomerančové kůry, tonerů, drobných elektrozařízení

Kraje pro bezpečný internet - (4. - 5. ročník – registrace)

 

ŘÍJEN

od 1. 10. Zájmové kroužky – zahájení činnosti

1. – 7. 10. Logická olympiáda – základní kolo (3. – 5. ročník)

4. 10. Pojďte si hrát na školu – program pro předškoláky – 15:00 – 15.45 (další hodiny každé první úterý v měsíci)

22. – 28. 10.  Logická olympiáda - základní kolo (1. - 2. ročník, MŠ)

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. Dýňování

Česko-slovenský projekt: Záložka do knihy spojuje školy (Téma – Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení)

Sběr papíru

 

LISTOPAD

6. 11. Kulturní program pro seniory (hotel U Kopeckých)

14. 11. Světový den laskavosti (13. 11.)

18. 11. Bubnovačka (10:00 – 11:00) - symbolické upozornění na násilí na dětech

27. 11. Rozsvícení stromečku, betlém - akce OÚ (žáci - koledy)

21. 11. Větrníkový den (21. 11. - Evropský den pro cystickou fibrózu) – ŠD

23. 11. Plavecká výuka – 1. lekce (celkem 9 lekcí, každou středu, ukončení 25. 1. 2022)

28. - 30. 11. Třídní schůzky – triády (učitel – rodič – žák)

Příprava na vánoční vystoupení v kostele

 

PROSINEC

4. 12. Vánoční jarmark

5. 12. Advent – beseda s p. Holínskou

11. 12. Vánočné koncert (velichovský kostel 15.00)

22. 12. Vánoční besídka (třídní učitelé se svými žáky) 

22. 12. Netradiční HV

23. 12. – 31. 12. Vánoční prázdniny

Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu

Zhotovení a rozdávání vánočních přání

 

LEDEN

1. 1. - 2. 1.  Vánoční prázdniny (škola začíná v úterý 3. 1.)

23. 1. Planeta Země 3 000 - Magický Senegal - Divadlo Jaroměř (4. a 5. ročník)

25. 1. Ukončení plaveckého výcviku

31. 1. Ukončení 1. pololetí – vysvědčení (výpis)

Individuální vzdělávání – hodnocení žáků

 

ÚNOR

3. 2. Pololetní prázdniny (pátek)

20. 2. – 26. 2. Jarní prázdniny

25. 2. Předtančení (taneční kroužek) - Hasičský ples

13. 2. - 10. 3. Pangea – matematická soutěž (4. – 5. ročník) - online

Prezentace - Magický Senegal - (4. a 5. ročník pro ostatní ročníky)

 

BŘEZEN

14. 3. Den otevřených dveří

17. 3. Matematický klokan

21. 3. Ponožkový den – Světový den lidí s Downovým syndromem

21. 3. Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu (Třebechovice pod Orebem)

22. 3. Divadlo Jaroměř – Putování ztracené kapky, aneb cesta tam a zase zpátky (10:00)

25. 3. Obecní ples (spolupráce s OÚ) - předtančení tan. kroužku, výzdoba

30. 3. Třídní schůzky

30. 3. Ukliďme Česko

 

 DUBEN

4. 4.  Zápis do 1. ročníku

6. 4. Velikonoční prázdniny (7. 4. státní svátek)

20. 4. Dravci – ukázka, přednáška (10-11 MŠ, 11-12 ZŠ)

28. 4. Čarodějnice (+ hodina tance 11.25 – 12.10 - Den tance 29. 4.)

Josefovské louky

 

KVĚTEN

2. 5. Ukončení programu pro předškoláky

18. 5. Ukázka a přednáška o dravcích

19. 5. Projektový den mimo školu(Šablony III) - Po stopách Babičky - Ratibořice

31. 5. Ukončení činnosti zájmových kroužků

 

ČERVEN

1. 6. Den dětí (společně s MŠ)

2. 6. Hvězdárna a Planetárium Hradec Králové (7:00 - 11:30)

5. - 9. 6.  Třídní schůzky – triády

8. 6. Společné focení – třídy (11.00)

19. 6. Projektový den ve škole (Šablony III) - Kurz přežití ve světě financí (4. a 5. ročník)

20. 6. Orientační běh rodinných družstev (15.00 - 17.30)

26. 6. Školní výlet - Mladé Buky - Baldův svět

27. 6. Odevzdávání učebnic; Prezentace svého portfolia, Prezentace (5. ročník)

28. 6. a 29. 6.  Sportovní dny

30. 6. Konec školního roku – vysvědčení, rozloučení s žáky 5. ročníku

Celoroční školní projekt – Stromy – prezentace

Olympiáda málotřídních škol Dolany

Slavnost Slabikáře

Individuální vzdělávání – závěrečné hodnocení žáků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídní učitelkou

 

Škola je zapojena od roku 2010 do projektu Recyklohraní, po celý rok žáci plní zadané úkoly. V budově školy je umístěn kontejner na sběr elektrozařízení, vybitých baterií a použitých tonerů a cartridge.

Prototýpci rostou ve škole – pilotní program na rozvoj práce s nápadem, divergentního myšlení a kreativity (zapojení školy v tomto školním roce) Více na www.prototýpci.cz

Projekt Čtení pomáhá – zapojení všichni žáci 2. – 5. ročníku (každý přečte minimálně 1 knihu)

Celoroční projekt – Stromy