Aktuality

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

02.05.2021 15:48
Od 3. 5. 2021 bude testování probíhat pouze 1xtýdně - v pondělí. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Nově jsou povoleny sportovní činnosti konané venku, na organizování sportovní činnosti ve školách se uplatní obecně platná mimořádná opatření, k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka (bez roušky, respirátoru).

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2021/2022

20.04.2021 12:14
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2021/2022 je zveřejněno v sekci Dokumenty - Zápis do 1. ročníku 2021/2022 - Rozhodnutí o přijetí. 

Provoz školy od 12. 4. 2021

07.04.2021 15:03
Vážení rodiče, výuka 1. až 5. ročníku bude probíhat od 12. 4. 2021 prezenčně podle rozvrhu, který Vám byl zaslán spolu s dalšími informacem dne 7. 4. 2021  emailem. 

Zápis do 1. ročníku 2021/2022

27.03.2021 18:35
Informace k zápisu jsou zveřejněny v sekci - Dokumenty - Zápis do 1. ročníku 2021/2022

Ošetřovné - škola potvrzení nevystavuje

27.02.2021 18:50
Info od MŠMT OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Informace k el. platbám

02.11.2020 13:43
Vážení rodiče, v sekci Dokumenty - Elektonické platby je přiložen soubor, kde pod variabilním symbolem naleznete částku k zaplacení za daný měsíc (obědy, školní akce). Soubor bude zveřejněn nejpozději 7. den v měsíci, platbu proveďte nejpozději 20. den. V případě nejasností zavolejte (732 454 391). Vyúčtování (vratka za zájmové kroužky, školní družinu - 1. pololetí) - provedeme nejpozději v červnu 2021.

Nárok na obědy

13.10.2020 14:18
Po dobu distančního vzdělávání  má žák nárok - možnost, odebírat obědy z MŠ za dotovanou cenu. Obědy je nutné si přihlásit v MŠ (491 880 187). Jídlonosič dát během dopoledne do zahradního domku a v čase 10:30 - 13:30 si ho vyzvednout.  

Projekt Asociace školních sportovních klubů ČR "Sportuj ve škole 2020"

01.09.2020 15:00
Naše škola se zapojila do projektu Sportuj ve škole 2020 - žáci budou cvičit 1 vyučovací hodinu za týden v režimu školní družiny pod vedením vychovatelky ŠD Lucie Hladíkové dle Metodiky MŠMT a dle pokynů Asociace školních sportovních klubů. V období září až červen se tento projekt konkrétně týká žáků 1. a 3. ročníku - cvičení probíhá ve čtvrtek 13:10 - 13:55. Projekt je zaměřen na rozvoj pohybových aktivit dětí 1. - 5. třídy v rámci provozu školní družiny.

Sloučení ZŠ a MŠ Velichovky 1. 1. 2020

04.01.2020 06:00
Zastupitelstvo Obce Velichovky na řádném 8. veřejném zasedání dne 21. 10. 2019 schválilo sloučení ZŠ a MŠ Velichovky usnesením č.: 8/2019/9. Od 1. 1. 2020 je oficiální název organizace: Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace. MŠ má svoje webové stránky: https://msvelichovky.cz/?m=1

Nenech to být - registrace školy

06.11.2018 11:22
Naše škola se zaregistrovala do projektu NNTB - Nenech to být. „Nenech to být” je organizace, webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Oznam to anonymně a rychle skrz NNTB www.nntb.cz/s/a37cc5c

Naše škola

V této rubrice nejsou žádné články.