Aktuality

Prázdniny. Vyúčtování školního roku 2020/2021

01.07.2021 16:11
Přejeme Všem krásné prožití letních dnů. V sekci Dokumenty - El. platby je celkové vyúčtování za školní rok 2020/2021. Vrácení peněz za období distančního vzdělávání  (poplatek za školní družinu, kroužky) obědy červen, někteří tak nebudou platit nic, naopak škola jim peníze vrátí na účet. Věnujte tedy prosím zvýšenou pozornost tomuto vyúčtování. 

Společné třídní schůzky 3. 6. 2021 (16:00)

26.05.2021 19:46
Ve čtvrtek 3. června se konají třídní schůzky společné pro všechny rodiče - začátek v 16:00 - třída I. Program: podrobnější informace o školních akcích červen 2021 (Šablony II).  Po skončení této části (cca v 16:30) - konzultace v jednotlivých třídách s třídními učiteli (prospěch, chování žáků). Těšíme se na Vás.  

Šablony II Velichovky- dotační program (1. 9. 2019 - 31. 8. 2021)

26.05.2021 19:35
Vzhledem k průběhu školních roků 2019/2020 a 2020/2021 (Covid) jsme museli s některými aktivitami  dotačního programu vyčkat, nyní využíváme možnosti tyto aktivity zrealizovat, projekt dokončit v termínu a navázat dalším dotačním projektem Šablony III. (dotace pro školu cca 500 000 Kč). Žáků se týkají především projektové dny ve škole a mimo školu, rodičů odborně tématická setkávání. Sledujte prosím zaktualizovaný "Kalendář akcí " červen 2021, kde je většina aktivit již naplánována. Za spolupráci předem děkujeme. 

Informace k plánovanému ředitelskému volnu (24. 6. - 30. 6.)

19.05.2021 13:00
Vážení rodiče, vzhledem k průběhu letošního školního roku (distanční vzdělávání - několik měsíců) a změně termínu přestavby (započala v březnu oproti plánovanému červnu) rušíme původně stanovené ředitelské volno a budeme končit školní rok ve středu 30. 6. 2021. Pokud už máte v původně plánovaném volnu zajištěnou dovolenou, neúčast ve výuce bude omluvena, použijte formulář pro uvolnění žáka z výuky.

Informace k provozu škol od 24. 5. 2021

19.05.2021 12:58
Od pondělí 24. 5. 2021 není povinné dodržovat homogenitu tříd - školní družina bude spojena do jednoho oddělení. Další nařízení jsou beze změny (1x týdně testování, roušky, ....).

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

02.05.2021 15:48
Od 3. 5. 2021 bude testování probíhat pouze 1x týdně - v pondělí. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Nově jsou povoleny sportovní činnosti konané venku, na organizování sportovní činnosti ve školách se uplatní obecně platná mimořádná opatření, k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka (bez roušky, respirátoru).

Informace k el. platbám

02.11.2020 13:43
Vážení rodiče, v sekci Dokumenty - Elektonické platby je přiložen soubor, kde pod variabilním symbolem naleznete částku k zaplacení za daný měsíc (obědy, školní akce). Soubor bude zveřejněn nejpozději 7. den v měsíci, platbu proveďte nejpozději 20. den. V případě nejasností zavolejte (732 454 391). Vyúčtování (vratka za zájmové kroužky, školní družinu - 1. pololetí) - provedeme nejpozději v červnu 2021.

Projekt Asociace školních sportovních klubů ČR "Sportuj ve škole 2020"

01.09.2020 15:00
Naše škola se zapojila do projektu Sportuj ve škole 2020 - žáci budou cvičit 1 vyučovací hodinu za týden v režimu školní družiny pod vedením vychovatelky ŠD Lucie Hladíkové dle Metodiky MŠMT a dle pokynů Asociace školních sportovních klubů. V období září až červen se tento projekt konkrétně týká žáků 1. a 3. ročníku - cvičení probíhá ve čtvrtek 13:10 - 13:55. Projekt je zaměřen na rozvoj pohybových aktivit dětí 1. - 5. třídy v rámci provozu školní družiny.

Sloučení ZŠ a MŠ Velichovky 1. 1. 2020

04.01.2020 06:00
Zastupitelstvo Obce Velichovky na řádném 8. veřejném zasedání dne 21. 10. 2019 schválilo sloučení ZŠ a MŠ Velichovky usnesením č.: 8/2019/9. Od 1. 1. 2020 je oficiální název organizace: Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace. MŠ má svoje webové stránky: https://msvelichovky.cz/?m=1

Nenech to být - registrace školy

06.11.2018 11:22
Naše škola se zaregistrovala do projektu NNTB - Nenech to být. „Nenech to být” je organizace, webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Oznam to anonymně a rychle skrz NNTB www.nntb.cz/s/a37cc5c

Naše škola

V této rubrice nejsou žádné články.