Aktuality

Konec školní ho roku 2019/2020

20.06.2020 11:43
Ukončení školního roku proběhne v pátek 26. 6. 2020 (8:00 - 9:00) - předání vysvědčení, rozloučení s žáky 5. ročníku. Žáci, kteří se i po 25. 5. 2020 vzdělávali doma (do školy nenastoupili) mají 2 možnosti V pátek 26. 6. 2020 v 8:00 s čestným prohlášením (v sekci dokumenty) přijít do třídy a zúčastnit se společného předávání vysvědčení nebo v pátek 26. 6. 2020 od 10:00 do 12:00 – vyzvednutí vysvědčení u třídního učitele (nemusí žák, může jeden z rodičů, starší sourozenec…).    Pokud Vám ani jedna možnost nevyhovuje, telefonicky kontaktujte třídního učitele.  Pokud žák (týká se žáků, kteří chodili do školy od 25. 5. 2020) neodchází cca v 9:00 domů, donese...

Předběžné informace k znovuotevření školy 25.5. 2020

05.05.2020 20:41
Vážení rodiče, podle plánu uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství, který je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády platí zatím následující: · od 25. května bude možná přítomnost žáků 1. stupně ve škole, · účast žáků nebude povinná, · vzdělávání se bude realizovat ve skupinách maximálně po 15 žácích, za splnění podmínky jeden žák v lavici, · složení skupin se nebude měnit, · tělesná výchova nebude probíhat, · výuka nebude probíhat podle původního školního rozvrhu, · každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky · nadále bude pokračovat distanční výuka (výuka na dálku), · školní družiny, zájmové kroužky povoleny...

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku

20.04.2020 11:17
Od pondělí 20. dubna 2020 je zveřejněn seznam přijatých žáků do 1. ročníku uvedením jejich registračního čísla. Seznam je zveřejněn v sekci Dokumenty/Zápis do 1. ročníku 2020-2021/Oznámení o přijetí, dále na budově školy, na webových stránkách obce a úřední desce obce, bude zveřejněn po dobu minimálně 15 dní. 

Placení obědů

02.04.2020 08:42
Vážení rodiče, obědy se budou platit až po otevření MŠ.

Zápis do 1. ročníku

31.03.2020 10:24
Zápis žáků do 1. ročníku na Základní škole Velichovky proběhne dálkovým způsobem, tj. bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců od 6. dubna 2020 do 14. dubna 2020. Více informací v sekci Dokumenty - Zápis do 1. ročníku 2020/2021. V pondělí 20. dubna 2020 bude zveřejněn seznam přijatých žáků do 1. ročníku uvedením jejich registračního čísla. Seznam bude zveřejněn v sekci Dokumenty/Zápis do 1. ročníku 2020-2021/Oznámení o přijetí, dále na budově školy, na webových stránkách obce a úřední desce obce po dobu minimálně 15 dní.  

Ošetřovné pro rodiče dětí do 13 let

24.03.2020 07:08
Vážení rodiče, nyní si už můžete žádat i o ošetřovné na děti do 13 let - nárok na něj  máte po dobu mimořádných opatření se zpětnou platností  tzn. od data uzavřeni školy. Nejjednodušší způsob jak žádat - napište na školní mail - skolavelichovky@seznam.cz (bude Vám zaslán předvyplněný tiskopis s el. podpisem) nebo zavolejte (736 472 834) a domluvte si osobní schůzku.    

Distanční vzdělávání - zpětná vazba od rodičů - NAPIŠTE

20.03.2020 11:47
Vážení rodiče, budeme moc rádi za zpětnou vazbu: jak se orientujete se svými dětmi v zadávaných úkolech, pokud něco postrádáte, s něčím nejste spokojeni, nevíte si rady, dejte nám vědět. Využijte školní mail, mail třídních učitelů, vzkaz přímo zde z webu (Napište nám,  Kniha návštěv)..nebo i zavolejte.. jsme Vám k dispozici, společně to zvládneme.

Doporučené webové stránky - pro samostudium, Nové pracovní sesšity

16.03.2020 12:28
Doporučené webové stránky na domácí procvičování jsou uvedené v sekci Dokumenty - Samostudium (zde nefungují hypertextové odkazy). Žáci obdrželi na své emaily povinné i dobrovolné domácí úkoly, doporučené weby pro procvičování. Některé ročníky budou mít dokončené 1. resp. 2 díly pracovních sešitů, (ČJ, M). Další díly budou potřebovat až v příštím týdnu. Sešity budou k vyzvednutí v pátek 20. 3. nebo v pondělí 23. 3. od 8:00 - 10:00 ve škole, v následujících dnech budou k dispozici v prodejně potravin ve Velichovkách (u paní Hegrové). Přejeme hlavně zdraví a také trpělivost při domácím vzdělávání. 

Ošetřovné - individuální datum, od kdy je možné čerpat

16.03.2020 11:36
DŮLEŽITÉ: den, od kterého bude rodič žádat ošetřovné (tj. den individuálního vzniku potřeby péče, jímž začne běžet podpůrčí doba) vyznačí rodič v části B. tiskopisu, na řádek „O výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a  ve dnech“, a to např. slovy „O ošetřovné žádám od …“. Vzorově vyplněný tiskopis je umístěn v sekci Dokumenty. Pokud rodič takto den individuálního vzniku potřeby péče nevyznačí, bude za počátek podpůrčí doby považován den uvedený na tiskopisu jako den uzavření dětského/školského zařízení.

Zadávání úkolů - na týden - přes email žáka

16.03.2020 09:05
Úkoly žáků budeme zadávat na týden přes jejich emaily. Rodiče žáků 1. ročníku obdrží emailové adresy dětí v sms. V případě problémů s emailem žáka , s přihlášením, nepochopením zadání apod. pište na email třídního učitele - uveřejněn v kontaktech na tomto webu. V případě nejasností můžete samozřejmě psát i na školní mail.

Naše škola

V této rubrice nejsou žádné články.