Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2023/2024. Je snahou naší školy zájmové kroužky zachovat, popř. rozšířit a nabídnout tak žákům kvalitní trávení jejich volného času, vždy to však záleží na volném čase vedoucích kroužků.