Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Obce Velichovky na řádném 8. veřejném zasedání dne 21. 10. 2019 schválilo sloučení ZŠ a MŠ Velichovky usnesením č.: 8/2019/9. 
MŠ má svoje webové stránky: https://msvelichovky.cz/?m=1
 

Základní škola je organizace s příspěvkovou formou hospodaření. Statutárním orgánem právnické osoby je ředitelka školy. Škola je malotřídní, trojtřídní.  Budova se nachází u místní komunikace, na pozemku školy je víceúčelové hřiště s umělým povrchem, fotbalové hřiště, doskočiště, travnatá plocha je osázena okrasnými stromy a keři.  Ve školním roce 2010/2011 v únoru proběhla výměna všech oken a o hlavních prázdninách v červenci a srpnu 2011 výměna střešní krytiny a oprava fasády. Budova školy je nyní se svou novou žlutou fasádou dominantou středu obce, což si vzhledem ke svým 100. narozeninám, které oslavila v roce 2012, určitě zaslouží. V březnu 2021 byla zahájena přístavba nových šaten a učebny, dokončena byla v srpnu 2021, kolaudace nových prostor proběhla v říjnu 2021.

ZŠ navštěvují žáci z těchto lokalit: Velichovky, Hustířany, Neznášov, Rožnov, Hříbojedy, Dubenec, Jaroměř.

Cílem vzdělávání v této škole jsou spokojení a aktivní žáci vybaveni patřičnými kompetencemi.

Ve školním roce 2023/2024 má škola 60 žáků, z toho 7 s individuálním vzděláváním (§ 41, školský zákon).

 

Třída

Třídní učitelka

Ročník     

Počet žáků

 Z toho chlapců

 

I.                  


Klára Bartolšicová
 
2. a 3.
 16 (5,11)                   

 

8 (3,5)

II.

Mgr. Pavla Kohoutová

1. 

 

16                                          

8

III.

Mgr. Hana Pekárková

4. a 5.

21 (7,14)

8 (3,5)