Zájmové kroužky

24.09.2013 13:35

 

ZÁJMOVÉ   KROUŽKY 2013/2014

                                                                  

Čtenářský

pondělí

13:00 - 14:30

Eva Ambrožová

Anglický jazyk

1. ročník

 

pondělí

 

11:25 – 12:10

 

Ivona Šubrtová

Přírodovědný

středa

13:00 – 14:30

Petr Obluk

Šachový

středa

14:45 – 15:30

Mgr. Petr Staněk

Anglický jazyk

2. ročník

 

pátek

 

11:25 – 12:10

 

Ivona Šubrtová

Výtvarné dílny

 

čtvrtek

13:00 – 14:30

2x měsíčně

 

Bc. Tereza Poláková

Anglický jazyk

konverzace

3. - 5. ročník

 

pátek

 

13:00 – 13:45

 

Ivona Šubrtová

Taneční

pátek

13:55 – 14:40

Ivona Šubrtová

 

 

 

Kroužky pracují od 1. října 2013 do konce května 2014.

Pravidla pro přihlašování do kroužků – po přihlášení je žák povinen navštěvovat kroužek alespoň jedno pololetí. Případné odhlášení na druhé pololetí musí provést zákonný zástupce písemně.

 

 

Platba za kroužky

 

200 Kč/ 1 dítě/ 1 kroužek za 1. pololetí.

Platba za první pololetí se hradí do 18. 10. 2012, za druhé pololetí do konce ledna 2013.

 

 

Termíny výtvarných dílen

 

/bude upřesněno/                                                                                  

 

Zpět