Přechod na elektronickou evidenci stravování - leden 2024

07.01.2024 18:28

Informace pro rodiče - 

Od ledna 2024 přecházíme na elektronickou evidenci stravování, v platbách za měsíc prosinec vám bude účtována částka 1000,- Kč jako záloha na stravné. V el. evidenci je záloha podmínkou, nelze jíst tzv. na dluh. Tato částka vám bude vrácena při vyřazení žáka z evidence stravování (nejpozději na konci 5. ročníku).

Platby za obědy budou účtovány tak jako doposud.

Zpět