Individuální vzdělávání

Naše škola poskytuje individuální vzdělávání žáků 1. stupně.

Individuální vzdělávání na 1. stupni je na naší škole povolováno, dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Individuálního vzdělávání se týká § 41.
Znění toho zákona je k dispozici zde.

Další informace o individuálním vzdělávání najdete na stránkách Asociace pro domácí vzdělávání (ADV) – www.domaciskola.cz

Ve školním roce 2023/2024 máme 7 žáků, kterým bylo povoleno individuální vzdělávání.