Aktuality

Změny v organizaci provozu školy od 10. září 2020

09.09.2020 20:59
Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb. V případě budov škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody). Každý žák bude mít s sebou  1 roušku . Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších cizích osob uvnitř budovy bude omezen a jsou povinni použit v budově roušku.      

Začátek školního roku 2020/2021 - v úterý 1. 9. 2020

27.08.2020 19:16
Milí žáci a rodiče, přejeme Vám hezký zbytek prázdnin a těšíme se na Vás první školní den - v úterý 1. září 2020. Začínáme v 8:00 (2. - 5. ročník). Školní družina funguje jako vždy již od 6:30 do 15:30. Předpokládaný konec prvního školního dne v 9:15, přivítání prvňáčků v 9:00 - přijdou z MŠ. Pro prvňáky a jejich rodiče předpokládaný konec v 10:30. Všichni žáci, kteří zůstávají v ŠD, budou informovat paní vychovatelku, v kolik hodin odchází, a jestli půjdou na oběd (nejlépe na lístku podepsaným rodičem). Těšíme se na Vás.  

Elektronická forma plateb

12.08.2020 12:34
Vážení rodiče, v minulém školním roce jste vyjádřili zájem o elektronickou formu plateb. Rádi bychom Vám letos vyšli vstříc. Prosíme o Vaše závazné vyjádření, zdali budete elektronickou podobu plateb využívat či nikoli do 24. 8. 2020 na email: skolavelichovky@seznam.cz. Na základě Vašeho zájmu Vám budou zprostředkovány platební údaje. Děkujeme.  

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku

20.04.2020 11:17
Od pondělí 20. dubna 2020 je zveřejněn seznam přijatých žáků do 1. ročníku uvedením jejich registračního čísla. Seznam je zveřejněn v sekci Dokumenty/Zápis do 1. ročníku 2020-2021/Oznámení o přijetí, dále na budově školy, na webových stránkách obce a úřední desce obce, bude zveřejněn po dobu minimálně 15 dní. 

Doporučené webové stránky - pro samostudium, Nové pracovní sesšity

16.03.2020 12:28
Doporučené webové stránky na domácí procvičování jsou uvedené v sekci Dokumenty - Samostudium (zde nefungují hypertextové odkazy). Žáci obdrželi na své emaily povinné i dobrovolné domácí úkoly, doporučené weby pro procvičování. Některé ročníky budou mít dokončené 1. resp. 2 díly pracovních sešitů, (ČJ, M). Další díly budou potřebovat až v příštím týdnu. Sešity budou k vyzvednutí v pátek 20. 3. nebo v pondělí 23. 3. od 8:00 - 10:00 ve škole, v následujících dnech budou k dispozici v prodejně potravin ve Velichovkách (u paní Hegrové). Přejeme hlavně zdraví a také trpělivost při domácím vzdělávání. 

Sloučení ZŠ a MŠ Velichovky

04.01.2020 06:00
Zastupitelstvo Obce Velichovky na řádném 8. veřejném zasedání dne 21. 10. 2019 schválilo sloučení ZŠ a MŠ Velichovky usnesením č.: 8/2019/9. Od 1. 1. 2020 je oficiální název organizace: Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace. MŠ má svoje webové stránky: https://msvelichovky.cz/?m=1

Volby do školské rady 21. 3. 2019

21.03.2019 17:14
Z řad zákonných zástupců byla zvolena paní Kateřina Jelínková (první náhradník Dostál Jiří). Děkujeme rodičům, kteří se volby zúčastnili. Z řad pedagogů byla na pedagogické radě opět zvolena Mgr. Pavla Kohoutová, z řad zastupitelů byla znovu jmenována p. Jana Kubešová. Děkujeme p. Michalu Holemářovi, Mgr. Pavle Kohoutové a paní Janě Kubešové za jejich v práci ve školské radě v předešlém volebním období a těšíme se na spolupráci s členy nové školské rady.

Krajský přebor škol v šachu - Třebechovice pod Orebem 24. 1. 2019

05.02.2019 13:03
Naší škole se již potřetí podařilo vyhrát okresní kolo přeboru škol v šachu a postoupit do krajského kola, které se konalo 24. 1. 2019 v Třebechovicích pod Orebem. Družstvo ve složení: Jan Otman, Vojtěch Dostál, Antonín Tomek (všichni 5. ročník) a Jáchym Bém (3. ročník) v silné konkurenci vybojovalo 5. místo. Gratulujeme! Gratulace směřuje i k vedoucí šachového kroužku Bc. Andree Matoušové a poděkování panu Petru Otmanovi za zajištění dopravy a dohledu.

Projekt Asociace školních sportovních klubů ČR "Sportuj ve škole 2019"

18.01.2019 15:06
Naše škola se zapojila do projektu Sportuj ve škole 2019 - žáci budou cvičit 1 vyučovací hodinu za týden v režimu školní družiny pod vedením vychovatelky ŠD Lucie Hladíkové dle Metodiky MŠMT a dle pokynů Asociace školních sportovních klubů. V období leden až červen se tento projekt konkrétně týká žáků 1. a 3. ročníku - cvičení probíhá ve čtvrtek 13:10 - 13:55. Projekt je zaměřen na rozvoj pohybových aktivit dětí 1. - 5. třídy v rámci provozu školní družiny.

Nenech to být - registrace školy

06.11.2018 11:22
Naše škola se zaregistrovala do projektu NNTB - Nenech to být. „Nenech to být” je organizace, webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Oznam to anonymně a rychle skrz NNTB www.nntb.cz/s/a37cc5c

Naše škola

V této rubrice nejsou žádné články.