Změny v organizaci provozu školy od 10. září 2020

09.09.2020 20:59

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb. V případě budov škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody). Každý žák bude mít s sebou  1 roušku . Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších cizích osob uvnitř budovy bude omezen a jsou povinni použit v budově roušku.

 

 

 

Zpět