Zápis do první třídy - nahlédnutí do spisu 8. 4. , zveřejnění výsledků 9. 4. 2019

05.04.2019 13:06

V úterý 9. 4. bude zveřejněn seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě (ve škole na vchodových dveřích, na úřední desce Obecního úřadu Velichovky, na nástěnce v MŠ Velichovky a zde na webu). Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 8. 4. 2019 v době od 11:00 do 15:00 hod v ředitelně  školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Velichovky, okres Náchod.

 

Zpět