Zápis do 1. ročníku 2023/2024 - rozhodnutí o přijetí

07.03.2023 14:16

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno 18. 4 . 2023 zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly na webu ZŠ a OÚ Velichovky a dále bude vyvěšeno na brance MŠ Velichovky. Zde je najdete v sekci Dokumenty - Zápis 2023/2024 - Rozhodnutí o přijetí.

Zpět