Sloučení ZŠ a MŠ Velichovky 1. 1. 2020

04.01.2020 06:00

Zastupitelstvo Obce Velichovky na řádném 8. veřejném zasedání dne 21. 10. 2019 schválilo sloučení ZŠ a MŠ Velichovky usnesením č.: 8/2019/9. Od 1. 1. 2020 je oficiální název organizace: Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace.

MŠ má svoje webové stránky: https://msvelichovky.cz/?m=1

Zpět