Sazka Olympijský víceboj - jsme mezi 50 nejlepšími školami

08.06.2017 12:42

Vážená paní ředitelko,

máme velkou radost z aktivní účasti Vaší školy v projektu Sazka Olympijský víceboj. Díky tomu jste se probojovali mezi 50 škol v rámci celé republiky, které obdrží hlavní cenu 20 000 korun na sportovní vybavení. 

Rádi bychom Vás společně s garantem projektu na Vaší škole pozvali na slavnostní předání ocenění, které proběhne 14. 6. 2016 od 10:30 v prostorách České Národní Banky. Tak to je část textu mailu, který nás velmi potěšil a na tak skvělém výsledku má především zásluhu Mgr. Ivona Šubrtová. Žáci v hodinách tělesné výchovy stihli splnit nejen všechny disciplíny Olympijského víceboje, ale žáci 3. - 5. ročníku navíc plnili disciplíny spojené se získáním Olympijského odznaku všestrannosti (určen především pro druhý stupeň) a z 33 žáků získalo odznak 15 žáků: 2 zlaté, 5 stříbrných a 8 bronzových. Slavnostního předání v Praze se zúčastní Mgr. Ivona Šubrtová a dva nejlepší sportovci: z řad dívek Rozálie Šedivcová (5. ročník) a z chlapců Jan Otman (3. ročník). Poděkování patří dětem za sportovní výkony a zejména paní učitelce za organizaci.

Zpět