Ředitelský den 20. 9. 2019

30.08.2019 13:59

Na pátek 20. září 2019 je stanoven ředitelský den z důvodu školení celého pedagogického sboru. V tento den žáci nejdou do školy, nebude fungovat ani ŠD. 

Zpět