Používání roušek, respirátorů ve školním roce 2021/2022

31.08.2021 06:39

Prosíme všechny žáky a jejich zákonné zástupce (pokud budou vstupovat do budovy školy), aby již první školní den s sebou měli roušky nebo respirátory, které podle pokynu MŠMT musí mít ve společných prostorách školy. Ochranu dýchacích cest si žáci ve třídách sundají.

Zpět