Okresní a krajské kolo přeboru škol v šachu

28.03.2022 13:20

Dne 3. března se naši žáci zúčastnili v Náchodě okresního kola přeboru škol v šachu ve složení: Tadeáš Dostál a Hynek Halenár (5. ročník), Adam Bém a Dominik Dvorský (3. ročník). Obsadili krásné 2. místo a postoupili do krajského kola, které se konalo 22. března v Hostinném. Zde obsadili 6. místo. Děkujeme chlapcům za výbornou prezentaci školy, poděkování směřuje samozřejmě také k vedoucí šachového kroužku Andree Matoušové a v neposlední řadě k paní Lucii Dostálové, která žáky vezla a dohlížela nad nimi v Náchodě a k panu Jiřímu Dostálovi, který zajištoval dozor a dopravu do Hostinného na krajské kolo.

Zpět