Konec školní ho roku 2019/2020

20.06.2020 11:43

Ukončení školního roku proběhne v pátek 26. 6. 2020 (8:00 - 9:00) - předání vysvědčení, rozloučení s žáky 5. ročníku. Žáci, kteří se i po 25. 5. 2020 vzdělávali doma (do školy nenastoupili) mají 2 možnosti V pátek 26. 6. 2020 v 8:00 s čestným prohlášením (v sekci dokumenty) přijít do třídy a zúčastnit se společného předávání vysvědčení nebo v pátek 26. 6. 2020 od 10:00 do 12:00 – vyzvednutí vysvědčení u třídního učitele (nemusí žák, může jeden z rodičů, starší sourozenec…). 

 

Pokud Vám ani jedna možnost nevyhovuje, telefonicky kontaktujte třídního učitele. 

Pokud žák (týká se žáků, kteří chodili do školy od 25. 5. 2020) neodchází cca v 9:00 domů, donese si lísteček s časem odchodu (ŠD - odpolední blok - končí v 15:30).

Přejeme všem krásné prožití letních dnů.

 

 

 

 

Zpět