Předběžné informace k znovuotevření školy 25.5. 2020

05.05.2020 20:41

Vážení rodiče,

podle plánu uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství, který je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády platí zatím následující:

· od 25. května bude možná přítomnost žáků 1. stupně ve škole,

· účast žáků nebude povinná,

· vzdělávání se bude realizovat ve skupinách maximálně po 15 žácích, za splnění podmínky jeden žák v lavici,

· složení skupin se nebude měnit,

· tělesná výchova nebude probíhat,

· výuka nebude probíhat podle původního školního rozvrhu,

· každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

· nadále bude pokračovat distanční výuka (výuka na dálku),

· školní družiny, zájmové kroužky povoleny nebudou.

Je v řešení, zda žáci budou nebo nebudou mít možnost stravování ve školní jídelně.

 

Než bude žák zapojen do školní skupiny, budou muset rodiče podepsat čestné prohlášení, zda žák:

· nesplňuje kritéria rizikovosti (chronické onemocnění, oslabená imunita),

· nežije v domácnosti s nikým, kdo rizika naplňuje - jedná se o lidi s chronickými onemocněními, oslabenou imunitou a o osoby ve věku 65 let a více.

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. května 2020 (budeme Vás kontaktovat emailem).

Zpět